Antibioticaresistentie

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zet samen met zorgbestuurders een bacterie-handtekening onder het convenant waarin zij beloven zich in te zetten tegen antibioticaresistentie.

Antibioticaresistentie